ПРО БІБЛІОТЕКУ НВК№1 м.ПОКРОВСЬКА

10137.jpg

  Зав. бібліотекою – Панькова Віра Сергіївна

  Бібліотекар          – Мирошниченко

                                  Оксана Миколаївна

Шкільна бібліотека надає інформацію та ідеї, без яких не можна успішно функціонувати в сучасному суспільстві, орієнтованому на інформацію і знання.   

Шкільна бібліотека озброює учнів навичками безперервної освіти і розвиває в них творчу уяву, допомагаючи їм стати свідомими громадянами.

 

З Маніфесту ІФЛА / ЮНЕСКО

про шкільні бібліотеки.

Основні завдання 

  -  Створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості учнів у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації.

  - Формування у читачів інформаційної культури і культури читання ; відбору та вмінню оцінювати інформацію.

  -  Вдосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій і форм роботи, заснованих на особистісно - орієнтованому підході до дитини.

  - Формування громадянськості й патріотизму, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти; пробудження читацького інтересу до історії України та краєзнавства.

 -   Виховання  любові до рідного краю.

Інформаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу

 - Інформаційні книжкові викладки

 - Дні інформації

 - Рекламно-інформаційні консультативні години

 - Пошуки інформації в Інтернеті

 - Підбір літератури для дослідницьких робіт

 - Презентації нових літературних надходжень (Офіс 365)

Виставки

 - «Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна»

 - «Гомін далеких віків»

 - Профорієнтація учнівської молоді

 - Безпека життєдіяльності – збереження  здоров’я

 - Правова освіта – учням

 - Народознавча скарбниця

 - «До нас прийшла нова книга»

 - «Книги, що знають все»